Liber Herbarum Minor (Svenska)

Rev.26-06-2015

Bergkorsört

Växt

Svenska

Bergkorsört

Latin

Senecio sylvaticus L., Senecio silvaticus L.

Sjukdomar & Användninger

Sjukdomar & Användninger

Skörbjugg

Source: LiberHerbarum/Pn4512

Copyright Erik Gotfredsen