Liber Herbarum II:
Copyright © Erik Gotfredsen.
Den ukomplette reference-guide til lægeplanter og plantemedicin
The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Der unvollständige Referenz-Guide für Arzneipflanzen und Heilkräuter
Hið ófullkomna uppsláttarrit um lækningajurtir
A guia incompleta das plantas medicinais
Ὁ ἐλλιπής ὁδηγός ἀναφορᾶς διά τήν βοτανικήν ἱατρικήν

Index Legal statement Generel Help

Updated: 28-11-2017

Informationerne på disse sider er samlet med den største umage gennem flere år. På trods af dette, kan misforståelser og fejl ikke undgås. Vi giver ingen garanti, og kan ikke gøres ansvarlig på nogen måde, og vi påtager os ikke noget ansvar for virkninger som opstår ved anvendelse af disse informationer.
The information on these pages were gathered with the utmost care during several years. In spite of that mistakes cannot be excluded. We do not give any warrant and we do not feel responsible in any legal way and we do not take over any liability for effects which arise from the use of these information.
Die Informationen auf diesen Seiten wurden mit größter Sorgfalt in mehreren Jahren zusammengetragen. Trotzdem sind Fehler nicht auszuschließen. Daher gewähren wir weder eine Garantie, noch übernehmen wir irgendwelche juristische Verantwortung oder Haftung für Folgen, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen.
Copyright © Erik Gotfredsen